AKTUALNOŚCI

Kaszubskie recytacje

icon09/11/2017

Diana

Do początku grudnia można się zgłaszać do powiatowego konkursu w rodnej mowie.

14.10. po raz dwunasty w Szkole Podstawowej nr 1 odbędzie się powiatowy konkurs recytatorski „Kaszubski świat w legendzie zaklęty”. Uczniowie młodszych klas (I-III) będą recytować bajki, a ich starsi koledzy legendy. Chętni mogą się zgłaszać do 8.12. do sekretariatu szkoły bądź do Mirosławy Gołębiowskiej pod nr. tel. 604 729 125. Regulamin konkursu poniżej.

Regulamin Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Kaszubski Świat w Legendzie Zaklęty”

Termin – 14.12.2017 ( czwartek) godzina 15.30

Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Bytowie ul. Mierosławskiego 7 tel. 059 822 25 57

Cele konkursu:

 1. Upowszechnienie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży.

 2. Uwrażliwianie na piękno literatury.

 3. Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich.

Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów powiatu bytowskiego.

 2. Łączny czas trwania prezentacji nie może przekraczać 5 minut.

 3. Każdą szkołę może reprezentować maksymalnie 3 uczestników (w każdej kategorii wiekowej).

Kategorie wiekowe:

 1. klasy I-III – bajka,

 2. klasy IV- VI – legenda,

 3. klasy VII, I i II gimnazjum – legenda.

 1. Uczestnicy przygotowują do prezentacji: bajkę lub legendę w języku kaszubskim.

 2. Prezentacje recytatorskie mogą być wzbogacone o środki teatralne (ruch, gest, rekwizyt), jeśli służą one twórczej interpretacji.

 3. Prezentacje uczestników oceniane będą przez jury, które w swojej ocenie będzie uwzględniać:

– dobór repertuaru,

– stopień opanowania pamięciowego tekstu,

– interpretację,

– kulturę słowa,

– dykcję,

– ogólny wyraz artystyczny.

7. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia.

8. Sprawy sporne rozstrzyga organizator w porozumieniu z jury. Wszelkich informacji udzielają nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 1 w Bytowie: Mirosława Gołębiowska

(tel. 604 729 125), Daniela Laska, Iwona Dziedzic i Sabina Wantoch Rekowska.

9. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do 8. grudnia 2017 roku (sekretariat Szkoły Podstawowej nr 1 w Bytowie) karty zgłoszenia, która powinna zawierać:

– imię i nazwisko uczestnika,

– nazwę szkoły,

– autora i tytuł prezentowanego utworu,

– imię i nazwisko opiekuna.

banner
banner
banner

ARCHIWUM PDF