AKTUALNOŚCI

Promocja herbiarza

icon24/02/2019

Diana

Również w Bytowie odbędzie się promocja V tomu Herbarza Szlachty Kaszubskiej Przemysława Pragerta.

To ostatni, wieńczący długoletnią pracę nad serią, tom. Promocja odbędzie się w Bibliotece Miejskiej 26.02. o godz. 17.00. Warto przyjść, bo zapowiada się święto wszystkich, którzy interesują się historią Kaszub i Pomorza. Obecni będą m.in. autor i wydawca Tomasz Zmuda Trzebiatowski. Kto zna P. Pragerta, wie, że można się spodziewać interesujących wypowiedzi dotyczących naszych dziejów. Oczywiście to ważne wydawnictwo będzie można nabyć na spotkaniu.

W moim przekonaniu „Herbarz…” należy do tych dzieł, które z jednej strony świadczą o żywotności i atrakcyjności kultury kaszubskiej, ale z drugiej stają się w tej kulturze kolejnym znakiem, symbolem i pomnikiem. Mówiąc inaczej – to dzieło z gatunku tych, które zostają na zawsze. Ich oddziaływanie wykracza poza moment dziejowy, w którym powstały, bowiem następne pokolenia będą z całą pewnością zeń korzystały. Ponadto ma ono znaczenie nie tylko w perspektywie indywidualnej czy też rodzinnej, gdzie zainteresowane osoby będą mogły doszukiwać się śladów rodowej przeszłości. Ono ma istotne znaczenie tożsamościowe, pokazując istotny fragment kaszubskiej rzeczywistości społecznej. W pewnej więc mierze pokazuje nam – kim byliśmy, skąd się wzięliśmy, jakie były koleje naszych losów i jakie jest nasze, kaszubskie dziedzictwo. Nie traktuję go przy tym w wąski, etnocentryczny sposób. Wręcz przeciwnie – na przykładach bardzo wielu rodzin uświadamia nam, co to znaczyło żyć na kulturowym, etnicznym, językowym, religijnym, politycznym i prawnym pograniczu. W tej opowieści o kaszubskiej szlachcie – jeśli tylko zechcemy wyjść poza herby i daty – ujrzymy całą złożoność naszych losów i źródło skomplikowania procesów tożsamościowych.

Tak więc, czyniąc głęboki ukłon przed Autorem i Wydawcą, należy zachęcać wszystkich do studiowania tego dzieła pod różnymi kątami, nie tylko szukając opowieści o własnej rodzinie. Jego bogactwo będzie się nam ujawniało w kolejnych latach i dekadach, gdy podejmiemy trud analizy różnorodnych wątków, które się tu krzyżują.

Teraz gdy piąty tom kończy edycję „Herbarza…” śmiało możemy powiedzieć, że kilkunastoletnia praca badawcza i wydawnicza pozwalają nam stawiać go w szeregu tych wielotomowych dzieł, które stanowią fundament wiedzy i tożsamości kaszubskiej: Słownika ks. Bernarda Sychty, „Słownika Etymologicznego Kaszubszczyzny” Hanny Popowskiej-Taborskiej i Wiesława Borysia, „Atlasu Językowego Kaszubszczyzny”, zbioru dokumentów dotyczących polskich i kaszubskich dziejów Pomorza Zachodniego pod red. Bogdana Wachowiaka, 3-tomowego zbioru muzyki kaszubskiej w opracowaniu Ludwika Bielawskiego i Aurelii Mioduchowskiej, czy też serii „Biblioteka Pisarzy Kaszubskich”. Należy więc wyrazić wdzięczność za benedyktyńską pracę i korzystajmy z pożytkiem dla wiedzy o Kaszubach i dla naszej kultury – mówi o herbarzu prof. Cezary Obracht-Prondzyński.

banner
banner
banner

ARCHIWUM PDF